Elektriker landbruk

Elektriker landbruk

Landbruk er foretak og industri på lik linje med kontorer og fabrikker – og jobben kommer med litt av alt, selv om mange ser på det mer som et kall enn en jobb. Landbruk har forskjeller avhengig av hvor i landet det drives og hva som blir produsert. Og produksjonen kan både være av råvarer og ferdige produkter på samme plass. Landbruk kan være allsidig og spesialisert. Felles for alt landbruk er et stort behov for driftsikkerhet og mange ledd som kan forhindre dette dersom feil oppstår.

Elektrikere som jobber for landbruk ser mange av de samme problemene som dukker opp i annen industri. Det er litt av hvert på landbruksanlegg som kan slite på elektronikk, alt fra vanlig mekanisk slitasje fra tung bruk og vibrasjoner til fuktighet og støv. Mange landbruksanlegg har også fare for skader forårsaket av gass.

Brannfare

Brannvarslingssystemet er utsatt for de samme elementene som kan skade all annen elektronikk i et landbruksanlegg og burde sjekkes regelmessig av en elektriker som er klar over hvilke påkjenninger disse systemene utsettes for. Varslingssystemet du bruker har egne krav og opererer innenfor andre rammer enn husholdnings- og industrianlegg – dette er du klar over, og burde derfor bruke en elektriker som også er det. Røykvarslere, gassvarslere og slukkeutstyr må ses i sammenheng med øvrige miljømålere.

Elkontroll

Fuktighet og støv kan bidra til jordingsfeil i tillegg til den vanlige slitasjen som forventes av tungt bruk. En blanding av mye forskjellig elektrisk utstyr krever et riktig satt opp sikringsskap og nødvendig testing av strømnettet for å oppdage spenningsfeil. For større elektrisk maskineri gjelder de samme retningslinjene som i industrien for øvrig, bare at disse er mer utsatt for elementene i mange tilfeller. Alt dette burde kontrolleres jevnlig av både deg og en kyndig elektriker.

På et landbruksanlegg kan det finnes på svak- og sterkstrømutstyr. Når du velger elektriker burde du se på om denne er erfaren i å sjekke begge. Svakstrøm er kanskje ikke like kritisk i mange tilfeller, men det er ingen grunn til å ikke sørge for at alt fungerer som det skal.

Varme og ventilasjon

Spesielt landbruksanlegg der dyr er involvert trenger godt klima. Dyrene dine har sine egne krav til temperatur, enten det er varmere eller kaldere, og klimaanlegget ditt kan ha litt av en jobb foran seg. Bare fordi du har en åpen låve er det ingen grunn til å ikke se etter forbedringer. Ved å undersøke energiforbruket, temperaturkravene og ventilasjonspunktene kan en elektriker finne mange måter å spare utgifter på. Dette kan blant annet utføres helhetlig og rom for rom med termografi, samtidig som at de elektriske komponentene i seg selv må kontrolleres for forbruk og slitasje.

Eldre anlegg

Bønder er ofte tusenkunstnere, med veterinærkunnskap, mekanisk teft og mye annet på toppen av landbruksutdannelsen. Moderne elektronikk- og elektrikerutdannelse forventes de derimot ikke å ha. Om du har et eldre landbruksanlegg er det viktig å undersøke om dette opprettholder kravene til hvordan du driver i dag. Sannsynligvis vet du allerede nok om elektrikerarbeid til å vite hvor stor skade et foreldet system kan gjøre.

Forsikring – spar penger

Ved å kontrollere, renovere eller reparere landbruksanlegget ditt forsikrer du deg ikke bare mot brann, driftstans, nedetid eller andre feil som koster deg. Fordi et godt vedlikeholdt anlegg blir tryggere å drive, får du mye av utgiftene du har investert igjen i form av rimeligere forsikring. Samler du på all dokumentasjon i forbindelse med kontroller og vedlikehold, kan du sende dette til forsikringsselskapet ditt for å få rabatter. Denne dokumentasjonen driver også taksten og verdien på anlegget ditt opp, dersom du noen gang skulle føle for å selge.

Riktig kontroll, riktige meldinger og riktig dokumentasjon er noe en elektriker kan bidra med for å gjøre landbruket ditt bedre.