Grønn energi - ENØK

Grønn energi - ENØK

Grønn energi og energisparing er ikke lenger noe vi bare forholder oss til fordi vi er idealister. Det kan være spennende å drive med energisparingsprosjekter, det kan gi oss mer effektive arbeidsmetoder, og ikke minst – i bedriftssammenheng kan det spare inn på kostnader i så godt som alle ledd.

Vi kan ikke kontrollere hvor energien kommer fra, men vi kan kontrollere hvor effektivt vi bruker det vi får. Vi begynner også å få større og flere muligheter til å produsere vår egen strøm fra solcellepaneler og lagre strøm for nødstilfeller. Sistnevnte er fremdeles ikke helt klar for bedrifter, men er du fremtidsrettet er det viktig å være klar over nye muligheter så tidlig som mulig.

Klima

En av de viktigste energisparingstiltakene vi kan gjøre i Norge er å ta grep for å gjøre inneklimaet best mulig. Når det gjelder elektriske systemer kan det bety så lite som å sette temperaturen riktig og forhindre at varmen går tapt på en unødvendig måte. Det kan også bety en full befaring av alt fra arealplanlegging og interiørdesign til elektronikken som regulerer temperaturen – varmeovner/systemer og ventilasjon. Ved å planlegge klimasystemet bedre kan du finne rett oppsett fra begynnelsen og unngå å bruke nødløsninger som vifter og små varmeovner.

Lys

Et godt planlagt rom benytter seg av naturlig lys i størst mulig grad, men igjen byr Norge på spesielle problemstillinger; vi kan ikke være avhengige av naturlig lys hele året. Lyskilder kan ha stor innvirkning på produktiviteten på en arbeidsplass, og energiforbruket. Derfor er det viktig å velge noe som fungerer slik du vil ha det fra grunnen opp, med lys som er bra for både øynene og strømregningen. Sparelys begynner å fases ut til fordel for LED-lys, som kan gi riktige fargenyanser og bruker minimalt med strøm i forhold til alle andre lyskilder. For tradisjonelle lyskilder er det fremdeles ikke umulig å gjøre forbedringer: Smartsystemer kan automatisere lyskildene så de aldri er på lenger enn de må.

Elektronikk

I en vanlig husholdning er det mulig å kontrollere energiforbruket ved å passe på at alt er skrudd av. På en arbeidsplass er det ikke akkurat første punkt på lista over ansvarsområder for en gitt medarbeider. Er det elektriske utstyret i seg selv ganske nytt, har det ofte egne energisparingsmetoder. Men en god løsning er et automatisert energisparingssystem, som skrur av strømtilgangen til grupper om gangen, for eksempel. Så unngår du at serverparken skrur seg av sammen med resten av kontorlandskapet, eller at annet utstyr som er avhengig av konstant strøm blir slått av ved et uhell. Alle grupper der tilfeldig elektronisk utstyr brukes kan spare inn mye energi ved å unngå at kretsene er i bruk hele døgnet. Individuelt kan det kanskje virke som lite energi, men til sammen kan det spare mye – som en lekkende kran.

Industrispesifikke tiltak

En av de mest spennende områdene som er i utvikling for energisparing er direkte rettet mot industriforetak. Mange industrier benytter seg av maskineri som gir mulighet for å gjenoppta mye av energien som går tapt – ofte i form av varme. Overskuddsvarme kan brukes både direkte som oppvarming til industribygget eller til nærliggende bedrifter og hus.