Industrielektro

Industrielektro

Hva et foretak trenger av strøm er like varierende som foretakene selv. Industrimaskiner for næringsmiddelindustrien har ikke samme krav som de for kjemisk industri. Bygninger kan variere i størrelse og kompleksitet, foretaket kan ha en stødig størrelse eller behov for å ekspandere.

Et industrianlegg med et nøye planlagt elektrisk system vil se store forbedringer i både forbruk og ytelse. Jo tidligere du innkaller elektriske ingeniører til befaring eller i planleggingsfasen, desto mindre problemer vil du møte på senere. Teknologien du har tilgjengelig til å hjelpe foretaket ditt i hverdagen forandrer seg raskt, og det er viktig å bruke fagfolk som har oversikt over disse forandringene. I dag er mange av de nye teknologiske innovasjonene rettet mot energisparing og –gjenvinning, og det er mye å vinne på å ta i bruk ny teknologi på dette området så tidlig som mulig. Vi er ikke helt på det nivået at vi kan drive fabrikker ved hjelp av solceller på taket, men ved riktig planlegging er du klar for teknologien som forandrer verden.

Nødstrøm

Dersom uhellet først er ute er det viktig at det er minimal tid mellom strømbrudd og aktivering av nødstrøm. For eksempel ved produksjon av næringsmidler er det utrolig viktig å ha tilstrekkelig nødstrøm. Mange industrier kan lide store tap fra strømbrudd, men næringsmiddelindustrien er i den spesielle posisjonen at produktene går til spille. De kan råtne, forringes, forurenses eller rett og slett ikke lenger imøtekomme de strenge kravene industrien må forholde seg til. Nødstrøm holder fabrikken i gang når det trengs. I tillegg er det mange grep som kan tas for å forhindre at strømmen går i første omgang. Brudd fra strømnettet er det ikke mye å gjøre med – med mindre du velger ut beliggenheten til foretaket ditt ut fra hvor strømnettet er regnet som stødigst – men overledninger og sikringsbrudd kan forebygges.

Forebygging

For å forhindre industriulykker er det viktig å ha kyndige fagfolk på befaring regelmessig. Ofte kan disse oppdage feil som ikke er tydelige, selv for arbeidere som har brukt de samme maskinene i mange år. Interne elektriske feil kan forårsake uforutsigbare problemer med kritisk maskineri eller skape brannfare. Eller kanskje nytt utstyr har kommet inn, som kan overbelaste det elektriske systemet med katastrofale følger. God planlegging og regelmessige besøk er uten tvil mer effektivt enn nødløsninger – eller å vente til noe går galt.

Energisparing

Industri bruker mye energi i det fleste tilfeller, så det blir noen ganger oversett at energisparingstiltak kan være nødvendig. Når maskineri og utstyr allerede må få nok energi, hvorfor skal vi da spare på energien som går til lys og klimaanlegg? Men energisparing kan være mye mer inngående enn bare nye lyspærer. Når hele det elektriske systemet er gjennomgått og optimalisert vil du oppleve at både energikostnadene og trivselen øker. Bedre inneklima, sunnere lys, jevn temperatur – og kanskje finnes det ny teknologi som kan vinne tilbake noe av energien maskinene dine bruker?

Nettverk og data

Selv om foretaket ditt ikke er et kontorlandskap eller IT-basert, vil nettverkskabler være smart å integrere når du planlegger det elektriske systemet ditt. De fleste typer maskiner er på vei til å bli enda mer automatisert, og kravene for rask nettilgang er høye. Du har kanskje ikke mange PC-er stående akkurat nå, men i fremtiden kan det bli her medarbeiderne dine sitter for å gjøre arbeidet sitt.