Internkontroll

Internkontroll

Elektriker Øst utfører internkontroller i samråd med kundes ønsker og krav.

Elektronikk og elektriske anlegg du jobber med hver dag kan lett bli tatt for gitt. Småfeil og mangler kan bli en vanesak, og selv etablerte rutiner kan utelate viktige områder. Med en regelmessig internkontroll får du muligheten til løse problemer før de oppstår, finne løsninger og planlegge for en fremtid uten problemer. Enten du har teknisk ekspertise selv eller tilgjengelig der du er, er en internkontroll med friske øyne og gode idéer en av de beste måtene å sørge for at ditt elektriske system fungerer optimalt.

Hva som må kontrolleres er alltid avhengig av dine behov. Om du kun vil følge lovverket og offisielle retningslinjer eller utarbeide nye og spennende måter å forbedre anlegget ditt på er opp til deg.

Unngå driftstans

Manglende kontroll av elektriske systemer kan gi deg kostbar nedetid. Tekniske anlegg har ikke bare strenge retningslinjer for trygg bruk på papiret – utstyr og elektronikk kan bli ødelagt eller trenge reparasjon dersom det må operere utenfor trygge rammer. En internkontroll kan avdekke feil fra flere forskjellige vinkler enn brukere av systemet kan, og kontrolløren har erfaring med de vanligste årsakene til driftstans.

Mindre feil

Mange arbeidsplasser har designert utstyr som ingen vil bruke, eller stikkontakter man får beskjed om å ikke overbelaste. Har du utstyr som fungerer mindre optimalt og lever med faren om at sikringen går, har du latt feil gå ubehandlet for lenge. Dette gjelder i utrolig mye større grad når det kommer til sikkerhetsanlegg. Selv om det forhåpentligvis ikke er i like stor bruk (i så fall har du andre problemer vi må løse) som vanlig utstyr, betyr ikke det at de ikke er utsatt for slitasje. Alle feil i strømnettet som har påvirket elektronikk negativt over årene, har også påvirket ditt sikkerhetsanlegg. Få en kontrollør til å gå gjennom dette regelmessig, og du kan sove trygt.

Energibruk og klima

Inneklimaet er ikke bare viktig for å gi god helse og god produktivitet for mennesker – det kan også bidra til lavere kostnader. Når hele systemet blir sett på i sin helhet kan varme, ventilasjon, lys og selv planløsning samarbeide for å skape perfekt inneklima og i de fleste tilfeller få ned energibruken. Her er det ofte nye løsninger tilgjengelige, og modernisering trenger ikke være like omfattende som det kanskje virker.

Bli opplyst om det nyeste

Kontrollører får ofte dypere innsikt i ditt elektriske system og kan bidra med nyttige forslag til oppgraderinger som kan lønne seg. Dette kan være strømsparing i seg selv eller bare ny teknologi som kan gjøre arbeidsplassen mer effektiv.

Lavere vedlikeholdskostnader

Det er lettere å vedlikeholde noe før det er ødelagt. Jo tidligere en feil blir oppdaget og jo tidligere en bedre løsning blir fremstilt, desto mindre vedlikeholdskostnader blir det for deg som kunde.

Bruker du våre internkontrollører får du eget personale som lærer seg å kjenne deg og ditt anlegg, og svarer på dine forespørsler. Har du samme internkontrollør på besøk hver gang kan denne være like klar over problemene som kan oppstå som deg selv i lengden, og komme med en løsning før det er for sent.

Andre tjenester

Du kan planlegge et utvidet samarbeid med oss for å få videre tilrettelegging i henhold til dine behov. Ved å samarbeide med oss kan vi få bedre innsikt i dine systemer, så vi kan gjøre jobben raskere og mer effektivt. Du får også bedre tilbud fra oss og gratis rådgiving ved å inngå et slikt samarbeid.

Andre tjenester vi kan tilby regelmessig er termografi og inngående forebygging av både brann og personskader.